КОНТАКТ
Прилепска Пиварница АД

Цане Кузманоски 1
7500 Прилеп
Република Македонија

Телефон:  +389 (0)48 421 450 екст. 103
Факс:       +389 (0)48 426 551
E-mail:      pepsi@pripiv.mk


директен контакт
ВАЖНО: кодовите од наградната игра се испраќаат на http://pepsi.com.mk/pepsiland

Име:

Е-мејл:

Порака:
КОНТАКТ
Прилепска Пиварница АД

Цане Кузманоски 1
7500 Прилеп
Република Македонија

Телефон:  +389 (0)48 421 450 екст. 103
Факс:       +389 (0)48 426 551
E-mail:      pepsi@pripiv.mk


директен контакт
ВАЖНО: кодовите од наградната игра се испраќаат на http://pepsi.com.mk/pepsiland

Име:

Е-мејл:

Порака: